Wednesday, 29 January 2014

Lyrics of Phendula (ZAHARA)

Nkosi yami phendula ngiyacela [x4] [Answer me my God, I ask you][Chorus:] Phendula phendula phendula [x4] [Answer me, answer me, answer] Sinikela kuwe sincamile ngokwethu [x4] [You sacrificed yourself for our sake][Chorus] Umhlaba wonke, ujonge nguwe [You were pierced to save me] Ihlube kuyethu, Yaziwa nguwe [You were stripped in public for us] Anezifo zethu, Sophiliswa nguwe [You heal our diseases] Unovuyo lwetu, Luvela kuwe [You appear to speak on our behalf][Chorus] Hau Afrika, AfrikaĆ¢€¦[Chorus]

No comments:

Post a Comment